Lista firmelor obligate sa-si schimbe denumirea de la 1 Februarie.

 

Firmele din România, care au în denumire sintagma ‘societate comercială’, vor trebui să iniţieze, în interval de doi ani, demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul ‘societate’, începând cu data de 1 februarie 2013.

Registrul Comertului a publicat lista societăţilor care au în denumire sintagma ‘societate comercială’ şi care vor efectua modificarea, în conformitate cu dispoziţiile Legii 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Textul legii arată că ‘se recomandă înlocuirea sintagmei societate comercială cu termenul societate în actele constitutive ale societăţilor, care au prevăzută această sintagmă numai în conţinutul actului constitutiv, nu şi în denumire, raportat la dispoziţiile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, potrivit cărora persoana juridică poartă denumirea stabilită, în condiţiile legii, prin actul de constituire sau prin statut’.

În ceea ce priveşte sucursalele societăţilor, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) din Normele Metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2594/C./2008, modificările privind denumirea sucursalei se înregistrează la oficiul registrului comerţului de la sediul persoanei juridice care a înfiinţat sucursala, din oficiu, pe baza notificării şi a înscrisurilor doveditoare, transmise pe cale electronică de către ORCT la care s-a înmatriculat sucursala, precizează ONRC.

Vezi aici lista completa de societati.

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com