Legea Business Angels va fi promulgata

Preşedintele României Klaus Iohannis a semnat pe 28.05.2015 decretul pentru promulgarea Legii privind stimularea investitorilor individuali – business angels, arată un comunicat de presă publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale.business-angel

Micii antreprenori pot beneficia mai uşor de acces la finanţare prin intermediul investitorilor individuali de tip <business angels>, având în vedere că legea acordă facilităţi fiscale persoanelor fizice care investesc între 3.000 de euro şi 200.000 de euro în microîntreprinderi şi întreprinderi mici.

Printre cele mai importante facilităţi oferite investitorilor individuali aduse de noua lege este scutirea impozitului pe veniturilor obţinute din dividende pentru o perioadă de trei ani, precum şi scutirea de la plata impozitului pe exit, în cazul în care investitorul vrea să îşi vândă acţiunile după trei ani de la investiţie.

Pe scurt, poate fi Business Angel o persoana fizică, dacă:

  • efectuază o investiție cuprinsă între 3000 și 200000 euro într-un SRL, pe o perioadă de 3 ani;
  • dobândește până la 49% din capitalul social al societății în urma investiției; ș
  • investiția este efectuată în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate al societății.

Textul integral al legii este AICI

Cele mai importante articole din textul acestei legi, considerăm ca sunt:

Art.1, alin.(2)

Nu intră sub incidenţa prezentei legi investiţiile realizate în societăţi care desfăşoară activităţi în următoarele domenii: a) bancar; b) asigurări şi reasigurări, al pieţei de capital, intermedieri financiare, orice alte activităţi în domeniul financiar; c) tranzacţii imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară; d) jocuri de noroc şi pariuri; e) producţie sau comercializare de oţel; f) producţie sau comercializare de cărbune; g) construcţii de nave maritime şi fluviale; h) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope; i) consultanţă în orice domeniu

Asadar, daca va doriti o investitie intr-o companie de consultanta, acest lucru nu va fi posibil in baza acestei legi.

Art. 2, alin.(1)

litera a. –  este o persoană din afara societăţii şi dobândeşte calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social al societăţii, rezultând emiterea de noi părţi sociale în favoarea sa; 

litera c. – investiţia este efectuată strict în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate al societăţii  – De aici noi intelegem ca pentru dezvoltarea codului CAEN principal, dara steptam normele metodologice pentru a clarifica exact procedura.

Art. 3, alin. (1Prin derogare de la dispoziţiile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pe veniturile sub formă de dividende, pentru o perioadă de 3 ani, din momentul dobândirii părţilor sociale, pentru dividendele aferente părţilor sociale dobândite în condiţiile art. 2 alin. (1) lit. a).

Art. 3, alin. (4- Investitorul individual-business angel poate cesiona părţile sociale într-o societate închisă împreună cu investiţia acordată societăţii către un alt investitor individual, care la data dobândirii prin cesiune a drepturilor de participare, potrivit art. 2 alin. (1), nu avea calitatea de asociat, acesta din urmă beneficiind de toate facilităţile fiscale acordate de prezenta lege pentru investitorul individual-business angel. Termenele şi condiţiile stabilite de 4 prezenta lege se vor aplica noului investitor individual-business angel pentru restul perioadei rămase.

Atenție, pentru a beneficia de facilităţile fiscale prevăzute la art. 3, trebuie îndepinite cumulativ, următoarele condiții:

a) investitorul individual-business angel nu înstrăinează părţile sociale înainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobândirii acestora,

b) actul constitutiv al societăţii, depus pentru susţinerea cererii de înregistrare a majorării capitalului social prin emiterea de noi părţi sociale în registrul comerţului, conţine următoarele clauze: (i) participarea la profit şi pierderi a asociaţilor va deveni proporţională cu procentul părţilor sociale deţinute de fiecare asociat; (ii) deciziile privind planul de afaceri şi renunţarea la împărţirea profitului aferente investiţiei efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociaţilor;

c) societatea şi asociaţii nu utilizează prima de emisiune la majorarea capitalului social şi nu o repartizează către asociaţi, pe o durată de 3 ani de la data înregistrării investitorului individual-business angel la registrul comerţului;

d) societatea nu are datorii către bugetul general consolidat la data cesionării părţilor sociale de către investitorul individual-business angel.

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com