Beneficiile standardelor internaționale ISO 9000

Poate de multă vreme vă întrebați care sunt beneficiile implementării unui sistem de management al calității, așa că am hotărât să vă aduc la cunoștință principalele avantaje pe le-ați avea dacă ați avea implementat un astfel de sistem.Arrows and blocks

Dar până să ajungem la aceste avantaje haideți să vedem ce sunt de fapt aceste sisteme de calitate.

Ce sunt standardele internaționale ISO 9000?

Sunt standarde generale, care conțin cerințe referitoare la sistemul de management al calității organizațiilor și recomandări privind îmbunătățirea performanțelor acestora.

Dicționarul Business Dictionary.com include următoarea definiție: „Politici colective, planuri, practici și infrastructura de suport prin care o organizație urmărește să reducă și eventual să elimine non-conformitatea cu specificațiile, cu standardele și cu așteptările clienților în modul cel mai eficace ca și costuri și mai eficient.”

Așadar pe scurt un sistem de calitate este definit ca fiind un sistem de management prin care se orientează și se controlează o organizație în ceea ce privește calitatea.

Principalele avantaje ale implementării unui sistem de management al calității în cadrul societății dumneavostră, se împart în două mari categorii: avantaje de ordin intern și avantaje de ordin extern.

Avantajele de ordin intern includ:

 • îmbunătățirea planificării și ținerii sub control a proceselor organizației;
 • realizarea unor produse și/sau servicii conforme specificațiilor;
 • o mai bună organizare a muncii, definirea clară a responsabilităților;
 • asigurarea capabilității proceselor privind realizarea de produse și/sau servicii corespunzătoare cerințelor;
 • consecvență în îndeplinirea sarcinilor și în aplicarea tehnologiilor;
 • motivarea personalului pentru îmbunătățirea calității;
 • creșterea eficienței în desfășurarea activităților.

Avantajele de ordin extern (față de clienți) includ:

 • dobândirea unui avantaj față de concurenți;
 • îmbunătățirea imaginii organizației pe piață;
 • îmbunătățirea calității produselor oferite clienților;
 • relații mai bune cu clienții, creșterea satisfacției acestora;
 • prevenirea pierderilor datorate reclamațiilor clienților.

Toate avantajele menționate mai sus, asigură premisele necesare pentru îmbunătățirea rezultatelor economico-financiare ale societății: creșterea volumului vânzărilor, a cotei de piață și a profitului.

Articol semnat de Cristi Ilie

E-mail: cristi@think-business.ro

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com