Programul SRL-D 2015 se lanseaza pe 10 Septembrie!

Update

Incepand cu data de 10.09.2015, ora 10.00, va fi activa aplicatia de inscriere a planurilor de afaceri in cadrul Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri 2015.

Aplicatia va fi activa pana in data de 24.09.2015, ora 20.00.

Beneficiari eligibili Valoarea maxima a finantarii Termen de depunere
Microintreprinderi SRL-D Maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 44.821 lei 24 septembrie 2015

 
Finantator Guvernul Romaniei, prin Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Buget 19,3 milioane lei

Obiective

Obiectivul general al programului este stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.
Tipuri de facilitati acordate

Prin Program se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:

 • Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 44.821 lei/beneficiar;
 • Contributie proprie sau credit bancar – minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Descarca Procedura

 

————————————————————————————————————-

Articolul publicat in 20 Februarie 2015

Despre Programul SRL-D, am scris in fiecare an, de cand acesta a fost lansat. La o simpla cautare, veti gasi posturile din anii trecuti.dsdd

Pentru ca ne pregatim de lansarea programului pentru 2015, pe site-ul AIPPIMM.RO au fost publicate propunerile de modificari pentru programul SRL-D (SRL Debutant) aferent anului 2015, acestea fiind semnificative, cele mai importante de la pornirea programului in 2015.

In acest moment, propunerile sunt la stadiu de proiect, urmand a se primi sugestii si imbunatatiri, inainte ca proiectul de modificare a HG 9/2011 sa fie aprobat.

Astfel, cele mai importante modificari vor consta in:

- Se elimina principiul primul venit – primul servit, urmand ca finantarea sa se acorde in functie punctajul obtinut. Astfel, daca pana acum, aproximativ orice tip de afacere avea sanse la finantare, de acum, avand in vedere cererea foarte mare comparativ cu oferta, doar tipurile de afaceri care genereaza un punctaj mare pot obtine finantare, problema deja existenta si la restul programelor;

- Inscrierea se face in mai multe sesiuni, de cate 15 zile fiecare, pana cand se epuizeaza bugetul. Cel mai probabil va exista o singura sesiune;

- Cursul euro folosit va fi cel din ultima zi calendaristica a anului fiscal precedent;

- Nu se va mai lucra cu CEC, AFN-ul urmand a fi primit intr-un cont de trezorerie deschis de catre beneficiar.

Beneficiarul va trebui sa indeplineasca minimul de 60 de puncte, grila de punctaj urmand a se modifica dupa cum urmeaza:

poz

Gasiti propunerile de modificare – AICI si nota de justificare – AICI.

Inscrierile la program vor incepe cel mai probabil dupa ce aceasta modificare este aprobata si dupa ce bugetul este deblocat.

Asta inseamna undeva in luna martie cel mai devreme.

———————————————————————————————————

Avand in vedere necesitatea dezvoltarii antreprenoriatului in randul tinerilor, noi, STEPS Business Consulting impreuna cu partenerii nostri de la SPYN Solution venim cu o oferta speciala, oferta ce consta in conceperea, redactarea si depunerea aplicatiei si a formularelor necesare, pentru programul dedicat intreprinzatorilor debutanti în afaceri, la un pret de numai 4000 RON, reprezentand 1500 RON platibili la semnarea contractului, iar diferenta de 2500 RON la acceptarea proiectului.

Consultanta este eligibila si se poate deconta in cadrul proiectului.

Mai mult, in cazul nefericit al respingerii aplicatiei va oferim conceperea, redactarea si depunerea gratuita a unui nou proiect pe o alta axa de finantare dedicata intreprinzatorilor debutanti.

Profitati acum de aceasta oferta! 

Pe programul de stimulare a tinerilor intreprinzatori avem o rata de acceptare de 100%. 

Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie la adresa: office@think-business.ro sau la numerele de telefon: 0734.392.319 / 0752.003.785

Puteti folosi si pagina de CONTACT sau formularul de mai jos, pentru a demara impreuna lucrurile.

 

Please like & share:

3 Responses so far.

 1. Dani Rambetea says:

  Numele SRL-ului poate contine orice fel de caractere?

  • admin says:

   Am raspuns pe adresa de e-mail.

   • admin says:

    Firmele vor fi scrise cu caractere latine, în primul rând în limba română (art. 30 alin. (3) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). Firmele vor cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute de art. 31-37 din Legea nr. 26/1990, republicată sau de legile speciale.
    Este interzisă înscrierea unei firme care conţine cuvintele “ştiinţific”, “academie”, “academic”, “universitate”, “universitar”, “şcoală”, “şcolar” sau derivatele acestora (art. 39 alin. (2) din Legea nr. 26/1990, republicată).
    Înscrierea unei firme care conţine cuvintele “naţional”, “român”, “institut” sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se realizează numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului. Înscrierea unei firme care conţine cuvinte sau sintagme caracteristice autorităţilor şi instituţiilor publice locale se realizează numai cu acordul prefectului judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în circumscripţia teritorială în care solicitantul şi-a stabilit sediul social. Procedura de obținere a acordului prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată şi înscrisurile în susţinerea acesteia, menţionate în opisul anexat la cerere, se depun la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal în a cărui rază teritorială se află sediul social al persoanei juridice solicitante.
    Firmele radiate din registrul comerţului nu sunt disponibile pentru o perioadă de 2 ani de la data radierii, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 41 din Legea nr. 26/1990, republicată.
    Firma se înstrăinează numai împreună cu fondul de comerţ (art. 42 din Legea nr. 26/1990, republicată).
    În vederea rezervării, firma este supusă operaţiunii de verificare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor generale şi speciale de legalitate, de disponibilitate şi de distinctivitate faţă de firmele înregistrate în registrul comerţului sau rezervate în vederea înregistrării (art. 29 alin. (1) din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor).
    Nu reprezintă elemente de distinctivitate, fără ca enumerarea să fie limitativă (art. 29 alin. (4) din Normele metodologice):
    articularea cuvintelor;
    inversarea ordinii cuvintelor care au intrat în componenţa unei firme înregistrate sau rezervate;
    dublarea uneia sau mai multora dintre literele ori cifrele care au intrat în componenţa unei firme;
    adăugarea sau eliminarea adverbelor, prepoziţiilor, conjuncţiilor, numerelor, semnelor de punctuaţie şi a altor particularităţi similare, având o semnificaţie vagă, precum şi a abrevierilor care nu sunt de natură să schimbe înţelesul denumirii;
    utilizarea unor cuvinte diferite din punct de vedere semantic, dar identice fonetic;
    folosirea unor prescurtări ale cuvintelor care intră în componenţa unei firme înregistrată sau rezervată;
    utilizarea simbolurilor echivalente literelor şi cuvintelor (ex.: @, #, % etc.);
    utilizarea/neutilizarea diacriticelor;
    adăugarea, eliminarea sau înlocuirea unei părţi din denumire, dacă adăugarea, eliminarea sau înlocuirea nu schimbă înţelesul firmei sau utilizarea cuvintelor „grup”, „holding”, „company”, „trust”, „com”, „trans” etc.;
    adăugarea cuvântului „România” indiferent de limba în care este redat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com