Reguli generale privind cesiunea dreptului de autor

 

Dreptul de autor are in vedere ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale ce tin de crearea si valorificarea operelor literare,artistice sau stintifice.
   Pentru ca dreptul subiectiv de autor sa se nasca, trebuie intrunite urmatoarele conditii:

- originalitatea operei de creatie intelectuala
– existenta unei forme concrete pe care aceasta o imbraca
– creatia sa fie susceptibila de a fi adusa la cunostinta publicului.
   Potrivit Legii nr 8/1996 autorul poate sa decida in ce mod si cum va fi adusa la cunostinta publica opera, de a pretinde recunoasterea calitatii de autor, de a decide sub ce nume aceasta va fi facut publica, de retracta opera, dreptul patrimonial exclusiv de a decide cum va fi utilizata sau exploatata opera sa, precum si dreptul distinct de a autoriza reproducerea, difuzarea etc. Spre deosebire de dreptul comun , prin cesiune , care, in conceptia legii romane a dreptului de autor include si concesiunea (licenta) si atfel se intelege conventia prin care autorul sau titularul dreptului patrimonial de autor  transmite totalitatea sau o parte a drepturilor sale patrimoniale de autor asupra unei opera catre o alta persoana, de regula , in schimbul unui pret.

 In reglementarea Legii nr 8/1996 nu intalnim decat termenul de ”cesiune” nu si termenul de concesiune sau de licenta. Astfel este gresita terminologia folosita de lagiuitor in art63 alin 1, alin 2, alin 3 si art.75 din Legea 8/1996. Art 63 desi in realitate foloseste termenul de cesiune, acesta face referire la ”dreptul de inchiriere” care reglementeaza de fapt concesiunea cu titlu oneros a dreptului de folosire a operei.

   Art 75 din aceasi lege reglementeaza concesiunea dreptului de utilizare a unui program de calculator. Prin prisma acestor texte legale vom accepta ca, cel putin pentru  cazurile mentionate concesiunea exista si in privinta drepturilor patrimoniale de autor, si aceasta chiar daca, in mod gresit legiuitorul o denumeste cesiune numai cu privire la unele modalitati de folosire a operei nu inseamna insa excluderea in privinta altora.

Articolul 39 pct. 1 al Legii 8/1996 prevede ca poate avea calitatea de cedent al drepturilor patimoniale autorul sau titularul dreptului de autor. Deasemenea mai pot fi titulari ai unor drepruri patrimoniale care intra in continutul dreptului de autor succesori legali  sau testamentari ai autorului, cesionarii legali, cum este cazul in care autorul realizeaza o opera in cadrul obligatiei de serviciu, si conventionali ai dreptului de autor.
   Articolul 42 din lege prevede ca, pentru dovedirea si existenta continutului contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale este nevoie de forma scrisa a contractului.

 Totusi de la acest articol exista si doua exceptii:
- prima exceptie este cea privitoare la cesiunea drepturilor patrimoniale in cazul programelor pentru calculator, unde autorul poate dovedi existenta contractului prin orice mijloc de proba.

– a doua exceptie, este cea prin care legea mai permite dovedirea contractului de cesiune cu orice mijloc de proba si in  cazul contractului care are ca obiect opere utilizate in presa..
Contractul de cesiune trebuie sa contina, sub amenintarea rezilierii:
– drepturile patrimoniale transmise, si anume dreptul de a decide in ce mod va fi exploatata opera, de a autoriza exploatarea operei si asa mai departe
– modalitatiile de utilizare
– durata cesunii
– intinderea cesiunii
– remuneratia titularului dreptului de autor.

 In art 39 pct 3 din Lecea 8/1996 este reglementata cesiunea si anume intinderea ei: cesiunea este de doua feluri:
– cesiunea exclusive
– cesiunea neexclusiva

Cesiunea exclusiva este cea in care titularul dreptului de autor nu poate utilize opera pe durata  si teritoriul convenit si nici nu poate sa mai transmita dreptul respective si altor persoane.

 Prin cesiunea neexclusiva, cedentul poate utilize opera si chiar transmite drepturi si altor persoane, nu poate fi incheiat un contract prin care sunt transmise drepturile patrimoniale cu privire la totalitatea operelor viitoare ale autorului. Chiar daca acest contract se incheie el va fi nul de drept.
Remuneratia cuvenita in temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileste prin acordul partilor. Legea romana lasa la aprecierea partilor modul de stabilire a remuneratiei, desi recomanda cateva variante:
– proportional cu incasarile provenite din exploatarea operei:
– in suma fixa
– sau in orice alt mod.

  Daca din contract reiese ca nu a fost stabilita remuneratia, sau modul de remunerare da dreptul autorului sa ceara rezilierae contractului care este prevazut in art 41 din Legea 8/1996, fie stabilirea de catre organele jurisdictionale competnte a remuneratiei, in functie de sumele platite, de regula, pentru aceeasi categorie de opera, perioada si modul de utilizare.
   Exista posibilitatea ca, in temeilul art 43 pct 3 din Legea 8/1996 sa se ceara instantei revizuirea contractului sau marirea remuneratiei in cazul unei disproporti ”evidente” intre remuneratia autorului si profitul cesionarului, pentru ca autorul sa fie protejat, acestuia ii este interzis sa renunte la acest drept si anume la dreptul de a fi remunerate.

   Legea nr 8/1996 in acelasi spirit al protectiei autorului, ii confera dreptul de a solicita desfiintarea contractului de cesiune daca interesele sale sunt serios afectate de neexploatarea sau exploatare insuficienta a operei. Conditiile in care se poate exercita actiunea in desfiintarea contractului, pe care o apreciem ca fiind in reziliere prevazute in art 47 pct 1 din Legea 8/1996 sunt:
– opera este ne utilizata sau insuficient utilizata;
– interesle autorului sunt afectate cosiderabil;
– motivele de insuficienta in utilizarea operei sa nu se datoreze culpei autorului, faptei unui tert, unui caz fortuit, sau fortei majore.
– sa fi trecut mai mult de 2 ani de la data cesionarii dreptului patrimonial asupra operei si daca aceasta este cedeta unei publicatii cotidiene de 3 luni sau un an, in cazul periodicelor.

 Drepturile patrimoniale de autor sunt susceptibile de valorificare si prin intermediul altor contracte. Unele dintre acestea  au primit o reglementare prin diferite acte normative de exemplu: contractul de franciza.

Sursa: Jura.ro

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com