Modificari importante pentru societati comerciale

1. In Monitorul Oficial nr. 583/2 Iulie 2020 a fost publicată Legea 102/2020, care se aplica din 5 iulie 2020, și vizează debirocratizarea activității antreprenoriale în România, pentru a ușura apariția de noi firme.

Prima schimbare majoră este (1) eliminarea interdicției pe care o au acum persoanele fizice și cele juridice de a fi asociați unici la mai multe SRL-uri. Astfel, antreprenorii o să poată deveni acționari unici la mai multe astfel de firme, fără nicio limitare.

În plus, legea nouă elimină și prevederea conform căreia „o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană”.

Potrivit prevederilor de până acum, oricine putea cere în instanță dizolvarea unei societăți cu răspundere limitată, dacă aceasta era constituită cu o persoană care deja era asociat unic la altă societate cu răspundere limitată.

O a doua modificare importantă este că (2) la același sediu vor putea funcționa mai multe companii decât numărul de camere existent în acesta. Până acum, Legea societăților stabilea că la același sediu este posibilă funcționarea unui număr de firme egal cu numărul de camere al sediului.
Cu alte cuvinte, dacă vorbim, de exemplu, de un apartament cu două camere, începând de duminică, la același apartament vor putea funcționa și trei societăți sau mai multe.

A treia măsură inclusă în noua lege este (3) eliminarea necesității anumitor documente, în special la înființarea firmelor. Mai precis, la înmatricularea unei societăți sau la schimbarea sediului social va fi prezentat, la Oficiul Registrului Comerțului, doar documentul ce atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social.

Până acum, în afară de documentul de mai sus, la înmatriculare sau la schimbarea sediului social mai trebuiau prezentate și alte acte prin care să se dovedească faptul că în același sediu social nu funcționează mai multe firme ori că, dacă funcționează, acestea folosesc fiecare maximum o cameră.
Pe deasupra, dispare și (4) avizul referitor la schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, adică acel acord al vecinilor care se cerea până acum. Însă numai dacă este vorba de situații în care la sediul social nu se desfășoară activitate.

Legal-Consultancy2. Potrivit Ordinului MS și CNAS nr. 1.092/745/2020, ale cărui prevederi se aplică de la momentul publicării (MOF 583/02.07.2020), certificatele de concediu medical emise de medicii specialiști nu mai trebuie vizate de medicii de familie, în vederea debirocratizării modalității de acordare a concediilor medicale.

Cu alte cuvinte, certificatele medicale emise de medicii specialiști pot fi predate direct angajatorului, fără ștampila medicului de familie.
Așadar, din modelul noului certificat de concediu medical a dispărut rubrica dedicată medicului de familie. Până acum, prin completarea acesteia, medicul de familie dovedea că a luat în evidență certificatul medical eliberat de medicul specialist.


Însă, potrivit expunerii de motive ce a însoțit textul proiectului de ordin, la momentul la care a fost lansat în dezbatere publică, parafa medicului de familie nu e neapărat necesară. Asta pentru că medicul curant oricum încheie o convenție cu casa de asigurări de sănătate, iar formularele de concediu medical cuprind deja informațiile privind numărul convenției, denumirea casei de asigurări de sănătate, precum și parafa medicului.
O altă noutate adusă de Ordinul MS și CNAS nr. 1.092/745/2020 este introducerea unei rubrici speciale pentru părinții care au copii cu afecțiuni grave. Prin urmare, noul formular pentru acordarea concediului medical cuprinde și o rubrică în care medicul curant va trece codul numeric personal al copilului bolnav pentru care se acordă certificatul medical.


Reamintim că, pentru a beneficia de concediu medical este nevoie de un stagiu minim de cotizare, respectiv șase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Please like & share:

4 Responses so far.

  1. Ionela says:

    Multumesc pentru informatie!

  2. Nicoleta says:

    Imi place content-ul, sa postezi mai des!

  3. Angela says:

    Poate veti reveni in 2021!

Leave a Reply to Angela Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com