Legea economiei sociale a intrat in vigoare!

LEGEA NR. 219/2015 PRIVIND ECONOMIA SOCIALA A FOST PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR. 561 DIN 28 IULIE 2015 SI A INTRAT IN VIGOARE PE 27 AUGUST 2015.

Actul normativ reglementeaza posibilitatea infiintarii in premiera in Romania a doua tipuri de entitati juridice: intreprinderile sociale, respectiv intreprinderile sociale de insertie.

Potrivit noilor dispozitii, cele doua societati trebuie sa asigure insertia profesionala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile si implicarea acestora in activitati cu caracter social si/sau economic.

Fac parte din grupurile vulnerabile persoanele sau familiile care sunt in risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situatii de boala, dizabilitate, saracie, dependenta de droguri ori alcool ori a altor situatii care conduc la vulnerabilitate economica si sociala.

Totodata, noile societati, intreprinderile sociale si cele de insertie, trebuie sa asigure, conform ultimelor dispozitii, mai multe masuri de acompaniament pentru insertia profesionala a persoanelor vulnerabile, prin care sa contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale si sa determine crearea de noi locuri de munca.

Concret, masurile de acompaniament pot fi informarea, consilierea, accesul la formele de pregatire profesionala, adaptarea locului de munca la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de munca in functie de nevoile persoanelor si alte masuri care au ca scop sprijinirea insertiei sociale si profesionale a angajatilor.
De asemenea, in vederea asigurarii masurilor de acompaniament, intreprinderile trebuie sa colaboreze atat cu serviciile publice de asistenta sociala de la nivel judetean si local, cat si cu agentiile judetene de ocupare a fortei de munca.

Suplimentar, este necesara si colaborarea cu specialisti in domenii precum psihologie, asistenta sociala, pedagogie, formare profesionala, ocupare, precum si medicina, medicina muncii sau economie sociala.????????????????????????????????????????????????????????

CE CRITERII TREBUIE SA RESPECTE O INTREPRINDERE SOCIALA

Legea stabileste ca intreprinderile sociale pot fi societatile cooperative de gradul 1, dar si cooperativele de credit. In acelasi timp, statutul de intreprindere sociala poate fi dobandit si de asociatii, fundatii, casele de ajutor reciproc ale salariatilor sau ale pensionarilor, societati agricole, precum si orice alte categorii de persoane juridice de drept privat care desfasoara activitati in domeniul economiei sociale si respecta urmatoarele principii ale acesteia:

- prioritate acordata individului si obiectivelor sociale fata de cresterea profitului;
- solidaritate si responsabilitate colectiva;
- convergenta dintre interesele membrilor asociati si interesul general si/sau interesele unei colectivitati;
- control democratic al membrilor, exercitat asupra activitatilor desfasurate;
- caracter voluntar si liber al asocierii in formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
- personalitate juridica distincta, autonomie de gestiune si independenta fata de autoritatile publice;
- alocarea celei mai mari parti a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivitati sau in interesul personal nepatrimonial al membrilor.

OBLIGATIILE PE CARE LE ARE O INTREPRINDERE SOCIALA, sunt:
- comunica agentiei de ocupare a fortei de munca orice modificari ale actelor de infiintare sau constitutive, in termen de 15 zile de la modificare;
- comunica rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale;
- publica, in termen de trei luni de la incheierea anului calendaristic, raportul social anual privind activitatea desfasurata si situatiile financiare anuale in Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale.images

CUM SE CERTIFICA STATUTUL DE INTREPRINDERE SOCIALA?

Potrivit noilor reglementari, statutul de intreprindere sociala se certifica prin acordarea unui atestat de intreprindere sociala. Atestatul se acorda la solicitarea persoanelor juridice mai sus mentionate, pe baza actelor de infiintare si functionare.

Totodata, atestatul certifica scopul social al intreprinderii si se acorda acelor entitati care dispun prin actele de infiintare si functionare respectarea urmatoarelor criterii:
- actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii;
- aloca minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare;
- se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale;
- aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8.

Atestatul se elibereaza de catre agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, si se acorda pe o perioada de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii, daca se face dovada ca sunt respectate conditiile care au stat la baza acordarii acestuia.

CE ESTE INTREPRINDEREA SOCIALA DE INSERTIE SI CUM SE CERTIFICA STATUTUL ACESTEIA?

Intreprinderea sociala de insertie este intreprinderea sociala care are permanent, cel putin 30% din personalul angajat apartinand grupului vulnerabil, astfel incat timpul de lucru cumulat al acestora sa reprezinte cel putin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor.
Incalcarea acestei prevederi reprezinta contraventie si este sanctionata cu amenda ce incepe de la 2.000 de lei si poate ajunge pana la 5.000 de lei.
Fac parte din grupurile vulnerabile persoanele sau familiile care sunt in risc de a-si pierde capacitatea de satisfacere a a nevoilor zilnice de trai, din cauza unor situatii de boala, dizabilitate, saracie, dependenta de droguri ori alcool, precum:
- copiii in situatie de risc ridicat (saracie, vulnerabilitate la procesele de dezagregare sociala, delincventa juvenila);
- tinerii de peste 18 ani care nu mai sunt cuprinsi in sistemul de ocrotire a copiilor fara familie;
- persoanele cu handicap;
- persoanele apartinand populatiei de etnie roma aflate in situatii de risc ridicat;
- varstnicii in situatie de risc ridicat si persoanele fara adapost etc.
De asemenea, legea mentioneaza ca intreprinderea sociala de insertie are ca scop lupta impotriva excluziunii, discriminarilor si somajului prin insertia socioprofesionala a persoanelor defavorizate.

Actul normativ mai stabileste faptul ca statutul de intreprindere sociala de insertie se certifica prin acordarea marcii sociale. Marca sociala cuprinde certificatul care atesta statutul de intreprindere sociala de insertie, cu o valabilitate de trei ani de la data emiterii, precum si un element specific de identitate vizuala care se aplica obligatoriu asupra produselor realizate sau a documentelor care demonstreaza prestarea unui serviciu.

Intreprinderile sociale de insertie sunt obligate sa intocmeasca anual un raport social care sa cuprinda atat activitatea desfasurata in domeniul economiei sociale, cat si situatiile financiare anuale. Raportul social va fi trimis Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator celui pentru care se efectueaza raportul.

canstockphoto4609083BENEFICII PENTRU INTREPRINDERILE SOCIALE DE INSERTIE

Noile reglementari stabilesc ca intreprinderile sociale de insertie pot fi finantate din surse publice si/sau private, nationale ori internationale, potrivit normelor juridice aplicabile fiecareia dintre categoriile din care fac parte sursele de finantare.
Intreprinderile sociale de insertie beneficiaza de gratuitate pentru emiterea marcii sociale si inregistrarea in Registrul unic de evidenta a intreprinderilor sociale.
De asemenea, acestea pot beneficia de consiliere gratuita si la consituirea sau dezvoltarea afacerii, prin compartimentele de specialitate de la nivelul agentiei de ocupare a fortei de munca.

AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE POT ACORDA URMATOARELE FACILITATI INTREPRINDERILOR SOCIALE DE INSERTIE:

- atribuirea unor spatii si/sau terenuri aflate in domeniul public al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, in scopul desfasurarii activitatilor pentru care le-a fost acordata marca sociala.
- sprijin, in promovarea produselor realizate si/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrarilor executate in comunitate, precum si in identificarea unor piete de desfacere a acestora;
- sprijin in promovarea turismului si activitatilor conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric si cultural local;
- alte facilitati si scutiri de taxe si impozite acordate de autoritatile administratiei publice locale, in condițiile legii.

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com