Despre actul constitutiv

 

In postul anterior am vazut diferentele dintre firma si emblema si am inceput sa povestim despre actul constitutiv.

Ce contine actul constitutiv?

Mai jos am pus un tabel cu explicatii pe baza carora sa poti decide ce fel de act iti este necesar, ce si cum sa treci in actul constitutiv, cum si in ce forma se redacteaza, ai de asemenea si un model de act constitutiv pentru un S.R.L. (cu asociat unic) pe care il poti descarca gratuit.

 

 

Pentru societatea in nume colectiv si in comandita simpla
 • date despre asociati : (numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoanei fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice. La societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditati si comanditari);
 • forma juridica, denumirea;
 • sediul si emblema, dupa caz;
 • obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si activitatii principale, exprimate prin grupe si clase CAEN, cat mai omogen;
 • capitalul social subscris si varsat, aportul fiecarui asociat in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, data la care se va varsa integral capitalul social subscris;
 • asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
 • partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi;
 • sediile secundare atunci cand se infiinteaza o data cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara;
 • durata societatii;
 • modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
Pentru SRL(inclusiv cu asociat unic)
 • date despre asociati (numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor persoane fizice : denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor persoane juridice);
 • forma juridica, denumirea, sediul si emblema, dupa caz;
 • obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si activitati principale, exprimate prin grupe si clase CAEN, cat mai omogen;
 • capitalul social subscris si cel varsat, aportul fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, data varsarii integrale a capitalului social;
 • numarul si valoarea nominala a partilor sociale precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;
 • asociatii care reprezinta si administreaza societatea, puterile conferite si daca le exercita impreuna sau separat;
 • partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi;
 • cenzorii, cand numarul asociatilor este mai mare de 15;
 • sediile secundare sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara;
 • durata societatii;
 • modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
Pentru societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni
 • numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice. La societatea in comandita pe actiuni se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati;
 • forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
 • obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
 • capitalul social subscris si cel varsat. La constituire, capitalul social varsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare;
 • valoarea bunurilor constituite ca aport in natura in societate, modul de evaluare si numarul actiunilor acordate pentru acestea;
 • numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator. Daca sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni;
 • numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna, puterile ce li se confera si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societatile in comandita pe actiuni se vor indica comanditatii care reprezinta si administreaza societatea;
 • numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice;
 • clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de catre organele statutare, controlul acesteia de catre actionari, precum si documentele la care acestia vor putea sa aiba acces pentru a se informa si a-si exercita controlul;
 • durata societatii;
 • modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
 • sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;
 • avantajele rezervate fondatorilor;
 • actiunile comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;
 • operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni;
 • modul de dizolvare si de lichidare a societatii;
 • alte clauze convenite de actionari cu respectarea legislatiei in vigoare.

 

Precizari privind descrierea emblemei in actul constitutiv Descrierea emblemei va cuprinde prezentarea elementelor definitorii ale acesteia: continut, forma, culoare.
Precizari privind redactarea obiectului de activitate in actul constitutiv Pentru redactarea obiectului de activitate se va utiliza „Clasificarera activitatilor din economia nationala CAEN”. Obiectul de activitate se va exprima prin grupe de 3 cifre pentru domeniu si prin clase de patru cifre pentru activitati. Indicarea domeniului si activitatii principale se va face printr-o grupa de trei cifre si o clasa de patru cifre apartinand grupei respective.Cuantumul taxei de inregistrare este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul de activitate.Taxa de baza acopera 5 coduri, iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza.
Sfatul consultantului Pentru a nu creste costurile de inregistrare obiectul de activitate trebuie sa fie omogen, in sensul de a nu cuprinde un numar exagerat de activitati.
Precizari referitoare la cenzori Societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si tot atatia supleanti, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani.Cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil.Cenzorii trebuie sa fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili.Majoritatea cenzorilor si a supleantilor vor fi cetateni romani.Cenzorii sunt obligati sa depuna, inainte de preluarea functiei, a treia parte din garantia ceruta pentru administratori.
In ce forma se redacteaza ? Actul constitutiv se redacteaza in forma autentica sau sub semnatura privata, conform prevederilor legii, vezi acest post  

 

Modelul de act constitutiv pentru un S.R.L. (Act constitutiv de societate cu raspundere limitata – asociat unic) poate fi descarcat gratuit aici

Daca ai intrebari sau vrei sa ne contactezi, te rog sa folosesti formularul de mai jos:

   

 

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com