Antreprenor în economia socială – 21 – 26 mai 2012 Bucuresti

Fundaţia Unimpresa Formazione, în calitate de partener în cadrul proiectului „Parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale”, nr. POSDRU/84/6.1/S/53561, dezvoltat în cadrul Axei prioritare 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.1 – Dezvoltarea economiei sociale, anunţă începerea înscrierilor pentru cursul “Antreprenor în economia socială”, desfăşurat la Bucureşti, în perioada 21-26 mai 2012.

Participarea la curs este gratuită.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

formularul de înregistrare;

- copie CI/BI;

- copie certificat de naştere (în cazul CI noi, în care nu apar prenumele părinţilor)

- copie certificat căsătorie (dacă este cazul);

- copie diplomă ultima formă de învăţământ absolvită (minim diplomă de bacalaureat, în orice domeniu);

- CV-ul şi documente care să demonstreze experienţa în domeniu;

- scrisoare de motivaţie în care să fie expuse, pe scurt, motivele pentru care s-a ales înscrierea la acest curs.

Dosarele de înscriere vor fi trimise în perioada 09 – 25 aprilie 2012, în atenţia Florentinei Raicu, prin e-mail f.raicu@confindustria.ro sau fax +40.(0).31.805.31.84.

Dosarele care nu sunt complete nu vor fi luate in considerare, fiind descalificate.

Numărul de locuri disponibile: 28.

Pe baza punctajelor obţinute se va realiza un clasament, iar persoanele astfel selectate vor fi anunţate prin email.

Participanţii vor avea ocazia sa-şi însuşească noţiuni referitoare la antreprenoriatul în economia socială şi să dobândească o serie de competenţe necesare care să-i ajute în identificarea tipurilor de specialişti, la aplicarea legislaţiei specifice, gestionarea resurselor umane, aplicarea instrumentelor de management şi marketing în economia socială, gestionarea financiară şi contabilă, elaborarea şi implementarea planului de afaceri, accesarea diferitelor surse de finanţare, stabilirea şi contracararea riscurilor afacerii.

Cursul se va desfăşura pe durata a 5 zile, câte 8 ore pe zi, iar în cea de-a 6-a zi se va ţine examenul, care va consta într-un test grilă care acoperă tematica cursului + susţinere proiect. Ca urmare a absolvirii cursului, beneficiarii vor primi un certificat cu recunoaştere naţională, cu antetele Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Trainerii cursului sunt Argăseală Mădălina Elena şi Alexandrescu Valentina – consultanţi şi formatori cu experienţă vastă în domeniile social şi economic.

Pentru alte informaţii puteţi contacta prin email urmatoarea adresă: f.raicu@confindustria.ro.

 

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com