Abordarea procesuală a sistemului de management al calității

În viziunea standardelor ISO 9000, o importanță deosebită trebuie acordată abordării procesuale a sistemului de management al calității, prin integrarea proceselor care intervin în relația cu clienții cu cele corespunzătoare activităților din interiorul întreprinderii, începând cu definirea cerințelor referitoare la conducere, identificarea și asigurarea resurselor necesare, desfășurarea proceselor de realizare a produselor, până la evaluarea și analiza rezultatelor, în relație cu satisfacția clienților.

Analiza este efectuată de către conducerea întreprinderii în scopul identificării posibilităților de îmbunătățire a SMC, astfel încât cerințele clientului să fie mai bine satisfăcute. Prin implicarea conducerii în implementarea îmbunătățirilor preconizate se reia ciclul, asigurând astfel premisele îmbunătățirii continue a sistemului.aa

Cerințele referitoare la abordarea procesuală

Pentru că întreprinderea să demonstreze capabilitatea de a furniza produse și servicii care îndeplinesc cerințele, trebuie să identifice și să conducă numeroasele procese asociate, orice activitate care folosește resurse și este condusă pentru a transforma „datele de intrare” în „date de ieșire” putând fi considerată proces.

Astfel, întreprinderea trebuie:

  • să identifice procesele necesare pentru sistemul de management al calității în cadrul întreprinderii;
  • să determine succesiunea și interacțiunea proceselor;
  • să determine criteriile și metodele necesare pentru a asigura desfășurarea și controlul eficace ale acestor procese;
  • să asigure disponibilitatea resurselor și a informațiilor necesare desfășurării și monitorizării acestor procese;
  • să monitorizeze, să măsoare și să analizeze aceste procese;
  • să implementeze acțiunile necesare pentru obținerea rezultatelor planificate și îmbunătățirea continuă a acestor procese.

Avantajele abordării procesuale:

  • reducerea costurilor și termenelor, prin utilizarea eficientă a resurselor;
  • rezultatele sunt îmbunătățite, coerente și previzibile;
  • concentrarea asupra oportunităților de îmbunătățire și ierarhizarea în funcție de priorități;
  • controlul permanent atât asupra legăturii dintre procesele individuale în cadrul sistemului de procese, cât și asupra interacțiunii acestora.

O astfel de abordare folosită în cadrul unui sistem de management al calității accentuează importanța: înțelegerii și îndeplinirii cerințelor, necesitatea de a lua în considerare procesele care adaugă valoare, obținerii performanței și asigurării eficacității proceselor, îmbunătățirii continue a proceselor.

Este important ca în procesul determinării proceselor și al stabilirii importanței fiecăruia să fie implicat întregul personal, la toate nivelurile. Numai așa se vor putea defini foarte bine toate elementele care să asigure o documentație viabilă, în măsură să reflecte realitatea din interiorul întreprinderii și care să poată deveni, astfel, un instrument important pentru conducere.

Metodele folosite pentru monitorizarea și măsurarea proceselor sistemului de management al calității sunt definite și documentate de către responsabilii de proces. Aceste metode trebuie analizate pentru a stabili eficacitatea lor în vederea identificării oportunităților pentru îmbunătățire.

Pentru măsurarea eficacității proceselor sistemului de management trebuie utilizați indicatori de performanță. Atunci când rezultatele monitorizării și măsurării proceselor nu sunt în concordanță cu cerințele, trebuie întreprinse acțiuni corective adecvate. Performanțele proceselor sistemului de management al calității sunt analizate de către conducerea de vârf, la intervale stabilite.

Articol semnat de Cristi Ilie

E-mail: cristi@think-business.ro

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com